Klaipėdos VSC yra Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldi ir atskaitinga teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, veikianti Klaipėdos apskrityje.

Klaipėdos VSC misija — užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.

Pagrindiniai Klaipėdos VSC uždaviniai:

  1. Vykdyti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir pagal savo kompetenciją ginti vartotojų teises;
  2. Užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką;
  3. Vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.