Grožio paslaugos grasina ligomis

Klaipėdos kirpyklose, kosmetikos, tatuiruočių kabinetuose bei grožio salonuose klientams kyla grėsmė užsikrėsti net ir pavojingomis ligomis. Tai konstatavo daugiau nei pusę visų uostamiestyje veikiančių tokių įstaigų patikrinę Klaipėdos VSC specialistai.

Skyrė 32 baudas

Klaipėdoje veikia 163 įstaigos, teikiančios grožio paslaugas. Klaipėdos VSC specialistai per šiuos metus patikrino 111 tokių įstaigų. Jose buvo atlikti 298 patikrinimai, nes įstaigų darbuotojai dirba ir pagal verslo liudijimus, todėl kiekvienas iš jų tikrinamas atskirai.

Apie 40 proc. patikrinimų sudarė tokie, kurių metu nustatyta pažeidimų.

Klaipėdoje grožio paslaugas teikiančios įstaigos ir specialistams buvo skirtos 32 piniginės baudos, kurių dydis — 110 litų, ir du įspėjimai.

 

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai grožio paslaugas teikiančiose įstaigose nustatė šiuos higienos normų pažeidimus: įstaigų veikla buvo vykdoma neturint leidimo-higienos paso, darbuotojai dirbo nepasitikrinę sveikatos, neišklausę higienos įgūdžių ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo kursų, paslaugų vartotojams buvo nepateikiama būtina informacija apie teikiamas paslaugas, patalpų įrengimas neatitiko higienos normų reikalavimų, buvo netinkamai prižiūrimos patalpos ir įranga, neužtikrinta tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija, naudotos teisės aktų reikalavimų neatitinkančios cheminės medžiagos, nebuvo grožio paslaugų aprašų, nesukomplektuoti pirmosios pagalbos rinkiniai, netinkamai laikomi darbo ir viršutiniai drabužiai, nenaudojamos rankų dezinfekcijos priemonės.

Pažeidimų — 527

Tokie patys pažeidimai užfiksuoti ir Klaipėdos apskrityje esančiose grožio paslaugas teikiančiose įstaigose, kurias taip pat patikrino Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai.

Klaipėdos apskrityje (išskyrus uostamiestį) veikia apie 140 grožio paslaugas teikiančių įstaigų. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai per šiuos metus patikrinimo 72 tokias įstaigas, kuriose patikrinta 196 pagal verslo liudijimus dirbantys darbuotojai. Jiems buvo skirta 10 baudų.

Patikrintose Klaipėdos apskrities, taip pat — ir uostamiesčio, grožio paslaugas teikiančiose įstaigose iš viso nustatyta 527 pažeidimai.

Įstaigoms pašalinti nustatytus pažeidimus suteiktas terminas gali būti įvairus – nuo kelių dienų iki trijų mėnesių. Praėjus nustatytam terminui, atliekama tų įstaigų kontrolė.

Pagal šiuo metu galiojantį Reglamentą grožio paslaugas teikiančios įstaigos tikrinamos 1 kartą per metus.

Skundas – tik vienas

Higienos normų reikalavimų nesilaikantys grožio paslaugų teikėjai rizikuoja savo klientų sveikata. Didžiausia grėsmė kyla tuomet, kai atliekant procedūrą, kurios metu pažeidžiama kliento oda ar gleivinės (manikiūras, pedikiūras, permanentinis makiažas, auskarų vėrimas, tatuiruočių darymas), naudojami nesterilūs įrankiai. Tuomet paslaugų teikėjai klientą gali užkrėsti virusiniu hepatitu B ar kitomis per kraują ir kitus kūno skysčius plintančiomis ligomis.

Grėsmė pakenkti klientui kyla ir tada, jei nedezinfekuotus įrankius naudoja kirpėjos. Jos tokiu atveju žmones gali užkrėsti pūlinėmis odos (galvos) ligomis, pernešti uteles ir pan.

Nors Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai grožio paslaugas teikiančiose įstaigose nustatė daugybę pažeidimų, patys gyventojai nėra linkę skųstis dėl netinkamai teikiamų tokių paslaugų.

Per šiuos metus Klaipėdos visuomenės sveikatos centre buvo gautas vos vienas skundas dėl netinkamo grožio paslaugų teikimo. Gargžduose gyvenanti moteris skundėsi, kad dukrai be mamos sutikimo įvertas auskaras. Patikrinimo metu nustatyta, kad paslaugos teikėja tikrai neregistruoja asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, nesupažindina, kaip prižiūrėti vietas po auskaro įvėrimo. Už higienos normos reikalavimų pažeidimą kosmetologei buvo skirta piniginė bauda.

Klientus būtina registruoti

Grožio paslaugas teikiančių įstaigų klientai turėtų žinoti, kad tokias paslaugas teikiantys visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi turėti leidimą-higienos pasą. Grožio paslaugų teikėjas taip pat privalo turėti kiekvienos teikiamos paslaugos aprašą.

Procedūroms atlikti naudojami kosmetikos gaminiai turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir vartojimo instrukcijų.

Grožio paslaugas teikiančiose įstaigose patalpos, įranga, įrankiai ir rankos turi būti dezinfekuojamos tik teisės aktų nustatyta tvarka leidžiamomis naudoti priemonėmis.

Vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartinio naudojimo instrumentai, naudojami teikiant grožio paslaugas, turi būti išpakuojami tik jiems matant.

Kiekvienam klientui turi būti naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės.

Grožio paslaugas gali teikti tik sveikatą pasitikrinę, žinių higienos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo klausimais įgiję, sveikatos žinių pažymėjimus turintys asmenys.

Darbe grožio paslaugų teikėjai privalo vilkėti švarius darbo drabužius, avėti darbo avalynę.

Jei atliekama procedūra, kurios metu pažeidžiama kliento oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju ar kitais kūno skysčiais (tatuiravimas, permanentinis makiažas, papuošalų vėrimas, plaukų skutimas, manikiūras, pedikiūras, kitos invazinės grožio paslaugos), grožio paslaugų teikėjas privalo mūvėti vienkartines pirštines ir jas keisti po kiekvieno kliento.

Klientas, kuriam teikiamos tatuiravimo, permanentinio makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos, turi būti įregistruojamas užpildant paslaugos teikimo kortelę arba kiekvieno kliento duomenis įrašant į žurnalą. Tokias paslaugas draudžiama teikti asmenims iki 18 metų, jei jie nepateikia tėvų arba globėjų raštiško sutikimo.

Grožio salonuose dirbtinių nagų priauginimo vieta turi būti įrengta atskiroje, ne mažesnėje kaip 8 kv.m patalpoje, kurioje yra vietinė ištraukiamoji vėdinimo sistema.

Pagrindinius kirpyklų, tatuiruočių, kosmetikos kabinetų bei grožio salonų įrengimo, priežiūros ir kontrolės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, kuri įsigaliojo nuo 2007 m. gruodžio 1 d.