Projektas „SHIPSAN”

Projektas „Laivų sanitarinių sąlygų gerinimo programos ES naudingumo įvertinimas ir veiksmų suderinimas vykdant užkrečiamųjų ligų kruiziniuose laivuose ir keltuose kontrolę” (toliau – SHIPSAN) yra Europos Sąjungos projektas, finansuojamas Europos Komisijos.

SHIPSAN projekto tikslas – išanalizuoti visuomenės sveikatos grėsmių kruizinių laivų ir keltų keleiviams bei įgulos nariams prevencijos bei kontrolės priemones ir paruošti Europos Sąjungos Laivų Sanitarijos programos projektą. Projekto trukmė – nuo 2006 m. gruodžio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 1 d.

Laivas – tai izoliuota bendruomenė, turinti tam tikras higienines sąlygas, palankias plisti įvairioms infekcinėms ligoms. Vieningos standartizuotos ES politikos laivų sanitarijos, užkrečiamųjų ligų kontrolės bei protūkių valdymo klausimais nebuvimas sąlygoja rizikos veiksnių visuomenės sveikatai atsiradimą. SHIPSAN projektas prisideda prie ES galimybių greitai reaguoti į su laivais susijusias grėsmes sveikatai bei kruizinių laivų pramonės įvairių sanitarinių programų plėtros ir įgyvendinimo, siekiant minimizuoti užkrečiamųjų ligų riziką.

Projekto tikslai:

 • Apibūdinti šiandieninę laivų sanitarijos ir užkrečiamųjų ligų, susijusių su kruiziniais laivais bei keltais, kontrolės situaciją ES šalyse.
 • Įvertinti Europos Sąjungos Laivų Sanitarijos Strategijos naudingumą.
 • Padidinti Europos Sąjungos galimybes išvengti užkrečiamųjų ligų protrūkių ir kontroliuoti užkrečiamąsias ligas kruiziniuose laivuose bei keltuose.

Projekto uždaviniai:

 • Duomenų apie egzistuojančias bendras sanitarijos programas kiekvienoje ES šalyje rinkimas.
 • Informacijos apie suinteresuotas institucijas ES šalyse rinkimas.
 • Informacijos apie ES šalyse galiojančius teisės aktus, priežiūros taikymą, užkrečiamųjų ligų, susijusių su kruiziniais laivais ir keltais, protrūkių tyrimą ir valdymą rinkimas.
 • ES laivų sanitarijos strategijos, programos ir vadovo, kuris padėtų kruizinių laivų pramonei kontroliuoti keleivių ir įgulos narių ligas, koordinuotu būdu taikant tą patį sanitarijos standartą laivams, plaukiojantiems ES teritorijoje, planavimas ir siūlymas.
 • ES šalių uostų sveikatos ir jūrinių tarnybų tinklo plėtojimas, įskaitant duomenų bazes, nuolatinės informacijos tarp šalių kaita.

Projekto asocijuoti partneriai:

 • Nacionalinė visuomenės sveikatos mokykla (Graikija);
 • Sveikatos apsaugos agentūra (Jungtinė Karalystė);
 • Sveikatos apsaugos priežiūros centras (Airija);
 • Hamburgo universitetinės medicines centras (Vokietija);
 • Nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutes (Olandija);
 • Sveikatos apsaugos ministerijos – Prevencinės higienos departamentas (Italija);
 • Nacionalinės epidemiologijos centras (Ispanija);
 • Visuomenės sveikatos institutes (Slovėnija);
 • Klaipėdos visuomenės sveikatos centras (Lietuva);
 • Sveikatos apsaugos inspekcija (Estija);
 • Tesalijos universitetas – Medicinos departamentas (Graikija);
 • CMT Prooptiki Ltd (Graikija).

Bendradarbiavimo partneriai:

 • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (Švedija);
 • Pasaulio sveikatos organizacija (Šveicarija);
 • Tarptautinė laivybos organizacija (Jungtinė Karalystė);
 • Sveikatos apsaugos ministerija, Medicines ir visuomenės sveikatos tarnyba (Kipras);
 • CDC – Laivų sanitarijos programa (JAV);
 • Graikijos užkrečiamųjų ligų kontrolės centras (Graikija);
 • Sveikatos apsaugos ministerija (Graikija).

Nuotraukos iš 3-ojo projekto „Shipsan” dalyvių susitikimo Klaipėdoje 2008 m. balandžio 16 — 17 d.